Fem rättigheter

Rättighet

För de flesta av oss så förväntar vi oss att bli betraktade och behandlade på likvärdigt sätt. Överallt är det inte så. Flickor utsätts för diskriminering och orättvisor, bara för att de föds till flickor. Act Svenska kyrkan stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors rätt till god hälsa, värdighet och makt till sitt eget liv.

I år har jag skänkt en gåva till Act. Gåvan går till fem grundläggande rättigheter i deras arbete:

1: Rätten till mat

2: Rätten till trygghet och försörjning

3: Rätten till sin kropp

4: Rätten till hälsa och sjukvård

5: Rätten till utbildning

Tillsammans kan vi förändra! ☀️ //Catarina

By | 2019-12-30T22:21:20+00:00 december 30th, 2019|