Agenda 2030 – Leave no one behind

Leave no one behind

Agenda 2030 och Globala målen syftar till att skapa en hållbar utveckling. Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat, de är odelbara och integrerade.

Det krävs framgång inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. Här krävs engagemang och handlingskraft från varje land, näringsliv, organisationer och varje individ. Ledordet för Globala målen är att ingen ska lämnas utanför – ”Leave no one behind.”

Vad innebär Agenda 2030 för dig företagare?

Vad innebär Agenda 2030 för dig som företagare? Hur klarar du omställning till hållbarhet, cirkularitet och kunskapsväxling? Vad behöver vi förstå och ta till oss av det som händer i omvärlden för att ha ett välmående näringsliv och företagande där kraven från lagstiftning,  kunder och arbetstagare är annorlunda? Vilka kommer att arbeta i våra företag och vad är viktigt för dem?

Omvärldsbevakning

En annan fråga som är väldigt aktuell är vad Agenda 2030 innebär för våra affärsmodeller. I vår fortsatta ambition att utveckla ett hållbart företagande och näringsliv behöver vi tillsammans visa handlingskraft och engagemang. Vi kan inte vänta längre och göra som vi alltid har gjort, utan vi måste möta omvärlden. Vi kan göra det genom samverkan och tillsammans. ☀️ //Catarina

 

By | 2019-06-16T17:11:49+00:00 juni 16th, 2019|