Om Bachér 2018-03-26T14:57:05+00:00

Välkommen till Bachér

Catarina

Har du hittat din potential?

Förändring – change, innebär mycket för mig. Jag är övertygad om att vi alla har en potential, vi behöver bara viljan och modet att ta fram och använda den. Förståelse för utveckling och förändring kommer inifrån.
Catarina Bachér

Välmående verksamheter skapas när
alla inom organisationen ror åt samma håll

Företaget Bachér AB skapades för att vara ett stöd i organisationer och individers utveckling och väg mot att nå sina mål och uppsatta planer. Att använda sina resurser och förutsättningar på bästa sätt. Företaget finns rent geografiskt i småländska Växjö, men arbetar där kund och uppdragsgivare finns.

Jag Catarina, vet genom mångårig erfarenhet som företagsledare och verksamhetsledare inom såväl större koncerner som Tieto och ICA till mindre privatägda företag inom olika branscher, att ledare som får medarbetare och verksamheter att ständigt utvecklas och förbättras möter marknaden bättre. Det är här du som ledare kommer in – du vill och jobbar för att din verksamhet och medarbetare ska ta sitt nästa steg, vilja gå vidare. Vilja medverka till att göra varandra och verksamheten bra.

Tack vare min tid och erfarenhet som ledare och genomförande av utmanande uppdrag från styrelser och ägare, uppdrag som integration av bolag, verksamhetsflytt, bryta tråkiga nedåtgående resultattrender, rekonstruktion, utförs idag många varierande uppdrag inom såväl privata näringslivet, akademien och offentlig verksamhet. Här blandas forskningsbaserade ledarskap- och förändringsmetoder tillsammans med egna erfarenheter och kunskaper som leder till ökad insikt och konkreta handlingsplaner.

Här finns ett genuint intresse för individen och företagande. Tidigt förstod jag att verksamhetens resultat nås när verksamhetens mål och strategi förenas med individernas mål. Att ständigt hålla frågan: ”Varför” levande. Varför gör vi det vi gör? Om vi gör som vi gör kommer vi dit vi önskar? Hur ska vi arbeta och bete oss mot varandra och de vi möter i vår vardag? Att ständigt jobba för att alla inom organisationen ror åt samma håll.