Referenser 2018-03-26T16:03:09+00:00

Referenser

Jag verkar inom såväl det privata näringslivet som offentliga sektorn. Allt från små mindre företag till större koncerner inom varierande produkt- och tjänstebaserade branscher. Här är några röster:

”Att jobba med Catarina är otroligt utvecklande och inspirerande. Jag har jobbat med Catarina drygt 1 år med min grupp och vi har utvecklats inom: Individuella mål, värdegrunder, kommunikation, personalutveckling och gruppdynamik.

När man jobbar med Catarina så händer det magiska saker och man får helt nya sätt att tänka på vilket har varit otroligt positivt.

Jag kan varmt rekommendera Catarina och det är en fröjd att jobba tillsammans med henne och vilket energi det ger.”

Christopher Moberg, Näringslivschef Ljungby Kommun

”Jag trodde nog jag hade koll på varför jag agerar som jag gör. Men med ett personligt Enneagram som utgångspunkt så fick jag resa ytterligare en bit i livet, en fantastiskt spännande och intressant resa.

Utvecklingsprogrammet för ledare, Fokuserat ledarskap, har fått mig att förstå vad jag egentligen vill och faktiskt kan åstadkomma, inte enbart uppfylla de förväntningar som finns på mig.”

Simon Allvin, Inköpschef, Koncernstab Inköp, Södra Skogsägarna

”När jag genomförde utvecklingsprogrammet för ledare hos Catarina fick jag tid som egenföretagare för eftertanke. Att sitta ner och formulera mål och visioner. I ett företag med växtvärk var detta mycket positivt. Catarina coachade oss att formulera ner våra tankar, mål och visioner. Hon fick oss att tänka till.

Vi gjorde även Enneagrammet, som gav en god insikt om en själv. Detta gav oss hjälp att fortsätta växa och utvecklas!”

Sjöriket får toppbetyg för andra året i rad, i Socialstyrelsens undersökning om äldreomsorgen 2017, jämfört med hela Sverige, Kronobergs län och Ljungby Kommun.

Lena Alm, Sjöriket AB

”För ett år sen påbörjade jag en mycket svår och jobbig förändringsresa hos Catarina. Jag hade skyhöga förväntningar på mig själv om vad jag ville skulle bli utkomsten.

Jag har fått mig till dels flera olika verktyg som jag upplevt svårare eller enklare. Det fanns en inre förhoppning om en magisk formel. Men att det inte var någon quick fix har jag motvilligt förstått och tagit till mig. Just tid, hur vi ser på den och vad vi gör med den, är en viktig komponent som blivit en vän. Numera går vi hand i hand och hjälps åt.

Insikten om vem jag är och hur jag gör är den mest fantastiska upplevelsen med den här resan. Det går inte en vecka utan nya insikter och lärdomar. Jag har vuxit och fortsätter växa. Jag vet om mina fantastiska förmågor och ser mina begränsningar med stolthet och klokhet. Grunden är lagd och den står stadigt. Även om livet är jobbigt, svårt och utmanande så har jag min grund att vila på och återkomma till.”

Jeanette Johansson, Kommunikatör, PR strateg och marknadsförare

”Jag har genomfört två olika utvecklingsprogram för ledare med Catarina. Jag såg behovet av att ordna en förnyad målformulering för företaget, dagligt arbete, personal och egna tankar och funderingar eftersom detta var min första chefsroll i mitt arbetsliv.

Min upplevelse av detta var att man med en utomstående person som Catarina kunde ventilera frågor som rörde alla mjuka värden runt arbetet utanför offerter, order och leveranser. De frågorna blir ofta undanskymda och inte tagna på tillräckligt allvar och prioritet. Många frågeställningar som Catarina tog upp var mycket svåra att besvara, men behövdes. De satte min tankeverksamhet på högvarv på ett positivt sätt.

Jag har med de två programmen fått upp ögonen och framförallt aktivt arbetat med personalfrågor. Trivsel och motivation kände jag som grundförutsättningar att överhuvudtaget få något gjort. Vi utökade med att även min kollega Louise genomförde programmen. Det fick ytterligare en dimension på hur vi skulle ordna med arbetet. Många frågor som vi arbetat och löst under den senaste tiden har vi kunnat lösa utan konflikter. Det har flutit på med att alla är överens, alla får säga sitt och vi går framåt med gemensamma beslut.

Vet inte hur jag ska beskriva min vånda med målarbete, att definiera och skriva ner. Jag har trots det genomfört: Uppköp och integration av företag, samgående med Beans, nyanställt, planerat verksamhetsflytt till nya lokaler. Med alla dessa unika och stora händelser har vi dessutom haft försäljningsframgångar och fått stora avtal, så vi har lyckats väl. Jag har mycket att tacka Catarina för!”

Per Alexandersson, Platschef Beans in Cup AB, Växjö