Tjänster vi erbjuder 2018-03-26T15:04:34+00:00

Tjänster jag erbjuder

Forskning och studier visar en stark koppling mellan värderingar, beteenden och ökad lönsamhet. Ledare som har förmågan att beskriva och förklara vart man vill med sin verksamhet och varför skapar motivation och resultat. I en tydlig kultur där alla får känna ansvar och fatta egna beslut når en högre grad av trivsel och utveckling.

Börja med ett varför och hitta en bra kurs mot mål för verksamhet och individ. Låt Varför bli som kartan för orienteraren. Den är vårt stöd på vår väg från startpunkt till mål. Ta fram och låt era värderingar finnas med i vardagen. Värderingarna ska beskriva hur man tar sig framåt inom sin verksamhet, vilka mål som sätts och vilka beslut som behöver göras för att nå dit man önskar. De ska fungera som en magnet, som drar till sig önskade beteenden, beslut och val. Det bekräftas av studier som visar att de ledare och team som kontinuerligt jobbar med värderingar, självinsikt och kommunikation är mest nöjda och motiverade med sin vardag och sina jobb.

Med evidens och erfarenhetsbakgrund erbjuds värdegrundsarbete, personlig ledarutveckling, grupputveckling, förändringsledning och inspirationsföreläsningar.

Kortfattat

  • Varje individ och arbetsplats är unik
  • Utvecklas du, så utvecklas gruppen
  • Vi hjälper er hitta rätt väg