Grupputveckling 2018-03-26T15:17:35+00:00
Väl fungerande team är en nyckelfaktor för en framgångsrik verksamhet.

Grupputveckling

En grupp, ett team överträffar vad enskilda personer kan åstadkomma när man kombinerar och drar nytta av varandras styrkor, förmågor och erfarenheter. Väl fungerande team är en nyckelfaktor för en framgångsrik verksamhet.

När arbets- och ledningsgrupper bildas så förväntar vi oss att samarbetet och samspelet ska fungera från början. Men ett team består av olika personer, var och en med sin personlighetstyp, sin historia, sina värderingar och beteenden. Det krävs övning och träning i att arbeta tillsammans, precis som för framgångsrika idrottsutövare inom fotboll, hockey och havskappsegling.

Studier visar att där team kontinuerligt arbetar med självinsikt, respekt för varandra och låter alla komma till tals är de som är mest produktiva och skapar störst vinst. Forskning visar vidare att trygghet och tillit inom en grupp ökar dess prestation. Dessa medarbetare är de som är mest motiverade och nöjda med sina jobb och sin vardag.

Hur går det till?

Arbetet med gruppen kan genomföras genom en enskild insats eller ett antal inplanerade möten och workshops under en längre tid. Syftet är att utveckla och öka gruppens kapacitet och öka insikten i att använda sina egenskaper och kunskaper på bästa sätt. Att skapa ökad tillit genom att få bättre förståelse och kunskap i gruppens olika utvecklingsfaser, att identifiera varför vi gör som vi gör, vilka vi är, vart vi ska samt hur vi tar oss dit? När ett team fungerar bra når man större mål än vad som är möjligt för en enskild individ.

Kontakta mig för mer info

”När man jobbar med Catarina så händer det magiska saker och man får helt nya sätt att tänka på vilket har varit otroligt positivt. Jag och min grupp har utvecklats inom: Individuella mål, värdegrunder, kommunikation, personalutveckling och gruppdynamik.”

Christopher, Ljungby Kommun

Hur ser arbetet ut?

  • Gruppdynamik och stadier
  • Gemensamma mål
  • Individuella mål
  • Kommunikation
  • Insikt och tillit
  • Motivation
  • Uppföljning – utfall och måluppfyllelse