Personlig utveckling 2018-03-26T15:31:32+00:00
Framgång är resultatet av att du har tagit ett steg närmare dit du vill.

Personlig utveckling

Framgång ser olika ut för var och en av oss, beroende på vad du vill och vad du vill uppnå. Det viktigaste är att du vet vad du vill. Att nå framgång är ett sätt att hantera sina vanor, både privat och i yrkeslivet. Vissa av vanorna fungerar och vissa bör omprövas. Några kan vara ett hinder och hålla dig eller din verksamhet tillbaka från att nå det du vill.

Planera din väg, sätt upp dina mål, genomför din plan. Ofta ställs vi inför helt nya situationer men du måste ändå Våga fatta beslut. Arbetar du fokuserat med rätta och utmanande mål förflyttar du dig i önskad riktning och du når dit du vill.

Framgång är resultatet av att du har tagit ett steg närmare dit du vill. Framgång – gå framåt!

Hur går det till?

Genom att utveckla och stärka sitt eget personliga ledarskap stärks förmågan att leda andra. Att ta hjälp av sina egna styrkor och utmaningar för att utvecklas och stärka sin självkännedom och självinsikt. Utvecklingsprogrammet löper över tid, ca ett år och innefattar 7 individuella möten. Deltagaren får ett arbetsmaterial som stöd i processen att utveckla sin egen handlingsplan samt få tid och tillfälle att tillsammans med sin handledare reflektera över vardagsnära händelser på arbete och fritid.

Kontakta mig för mer info

”När jag genomförde utvecklingsprogrammet för ledare hos Catarina fick jag tid som egenföretagare för eftertanke. Att sitta ner och formulera mål och visioner. I ett företag med växtvärk var detta mycket positivt”

Lena, Sjöriket

Med utvecklingsprogrammet
PL kommer du:

 • Att utveckla din egen version av ditt ledarskap”
 • Att öka insikten om dig själv och andra
 • Att arbeta med värderingar
 • Att vidareutveckla målarbete
 • Att arbeta i förändring
 • Att arbeta med uppföljning
 • Att få verktyg som stödjer vidareutveckling av dig själv, dina medarbetare och verksamhet

Ny som chef

När du är ny som chef och ledare kan du möta nya situationer och utmaningar som du tidigare inte har reflekterat över. Utvecklingsprogrammet Ny som chef, ger dig som är ny som chef eller har ledande roll i annan form, insikt och träning för ditt ledarskap. Insikt och metoder för att leda dig själv, ditt team och verksamhet.

Programmet sker på plats i din verksamhet och tillsammans med andra kollegor i samma position. Genom diskussioner, reflektioner och övningar ges insikter i ledarrollen. En viktig del i programmet är utbyte av erfarenheter deltagarna emellan.

Hur går det till?

Genom att utveckla och stärka sitt eget personliga ledarskap stärks förmågan att leda andra. Att ta hjälp av sina egna styrkor och utmaningar för att utvecklas och stärka sin självkännedom och självinsikt. Utvecklingsprogrammet löper över tid och innefattar 6 halvdagar. Deltagaren får ett arbetsmaterial som stöd i processen och tillsammans med övriga deltagare och handledare reflektera över vardagsnära händelser på arbete och fritid.

Kontakta mig för mer info

Programmet innehåller
delar som berör

 • Rollen som chef och ledare
 • Värderingar
 • Vikten av tydliga mål
 • Planering och prioritering
 • Motivation
 • Kommunikation