Profilanalys 2018-03-26T14:40:45+00:00
Individer och verksamheter utvecklas genom insikt.

Profilanalys

Individer och verksamheter utvecklas genom insikt. En insikt som ger oss förståelse för oss själva och varandra på flera olika plan. I verksamheter och team där individerna har en god självinsikt fördelas arbetet efter var och ens styrkor, drivkraft och intresse. Vi har alla en inre önskan och en vilja i att utföra en viss handling och för att utföra behöver vi hitta vårt eget motiv och engagemang.

Forskning och studier visar att utveckling och lönsamhet ökar i våra verksamheter när vi aktivt och förebyggande arbetar med att stärka och förbättra kommunikation, ledarskap, samarbete, delaktighet och inflytande. Områden som bygger på ökad insikt och tillit till oss själva och varandra.

Analys av individ och team kan genomföras med hjälp av:

  • DISC och ThomasSystemet. Arbetsrelaterad profilanalys. Här fångas styrkor, drivkrafter och utmaningar för individ och team. En analys som gör det möjligt att öka förståelse, förverkliga och utveckla individ och team.
  • Enneagrammet. En psykologisk modell som ger oss insikt i att använda våra resurser på bästa sätt. Varför vi agerar som vi gör i vissa situationer och med andra människor. Vilka styrkor och utmaningar vi har med oss i livet. Vi börjar förstå vad som driver oss själva, våra kollegor och medarbetare. Vi ser varandras potential. Analys sker via HPEI (Halin Premont Enneagram Indicator). Enda Enneagramindikatorn i världen som är validerat på flera språk. Svenska licensen innehas av EnneagramCenter.

Arbetet kan genomföras genom en enskild insats eller ett antal inplanerade möten och workshops under en längre tid för utveckling av individ, team och verksamhet.

Kontakta mig för mer info
Enneagrammet