Verksamhetsutveckling 2018-03-26T15:20:42+00:00
Verksamhetsutveckling handlar om att bli bättre på det man gör. Ledare som har förmågan att beskriva och förklara vart man vill med sin verksamhet och varför skapar motivation och resultat.

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om att bli bättre på det man gör. Ledare som har förmågan att beskriva och förklara vart man vill med sin verksamhet och varför skapar motivation och resultat.

Gamla vanor, ont om tid för planering och uppföljning sätter ofta hinder i vägen för utveckling. Det som fungerade bra tidigare fungerar plötsligt inte längre. Att sätta mål är en viktig grund för att utvecklas och möta marknaden bättre. Att veta vart man ska och hur man tar sig dit, är inget som kommer av sig självt utan det krävs ett internt och målmedvetet arbete.

Framgångsrika företag och organisationer har fokus på, och verkar utifrån sina visioner och värderingar. Att ha sina värderingar med sig i sin vardag ger en trygghet och tydlighet som gör att verksamheten klarar av både med- och motgångar och ger kraft och mod till sina beslut.

Starta med ett Varför och hitta en bra kurs mot mål för din verksamhet genom att identifiera, motivera, agera och följa upp de steg och aktiviteter som bör göras.

”När man jobbar med Catarina så händer det magiska saker och man får helt nya sätt att tänka på vilket har varit otroligt positivt. Jag och min grupp har utvecklats inom: Individuella mål, värdegrunder, kommunikation, personalutveckling och gruppdynamik.”

Christopher, Ljungby Kommun

Hur går det till?

Arbetet kan genomföras genom enskilda insatser eller ett antal inplanerade möten och workshops under en längre tid.

  • Strategiarbete – nuläge och önskat läge
  • Värdegrund
  • Övergripande mål
  • Målstyrning
  • Kommunikation
  • Uppföljning – utfall och måluppfyllelse