Dina värderingar styr dina beslut

Vad ska jag göra? Dina värderingar styr dina beslut.

”Det är inte svårt att fatta beslut om du vet vilka värderingar du har” – Roy E Disney. 

Har du funderat på och klargjort vilka dina egna värderingar är? ”Lirar” de ihop med ditt företags värdegrund?

Värderingar ligger i tiden och det blir allt mer angeläget att jobba på ett företag med tilltalande värderingar. Studien Värdering och kultur på svenska företag, visar att de företag och verksamheter som är duktiga med att få sina värderingar att genomsyra sin verksamhet, når en högre grad av kundnöjdhet, bättre tillväxt och utveckling. Hela 30 % bättre resultat än förväntat.

Åtta av tio svenskar, vill jobba i verksamheter med tydliga värderingar. Det visar en studie utförd av Karios Future på uppdrag av Manpower Work Life år 2016. Dock visar samma studie att det endast är sex av tio som tycker att deras nuvarande arbetsgivare låter sin värdegrund genomsyra vardagen.

Strategiskt arbete och värdegrund

De företag och verksamheter som gör medvetna och strategiska satsningar i att låta sin värdegrund och värderingar bli vägledande i vardagen, klarar sig lättare i dagens konkurrens.

Har du råd att inte investera i att ha medarbetare som trivs i sin roll och som mer än gärna berättar det för sin omgivning?

Bättre ambassadörer och marknadsföring kan du som företagare inte få. ☀️ //Catarina

Värdering – beteende – framgång

Källa: Manpower Work Life, Wildfire. Google, Harvard Business Review

Bild: Gerd Altmann on Pixabay

 

By | 2019-06-11T11:07:34+00:00 juni 11th, 2019|