Hem 2018-02-19T08:43:37+00:00

Vi får ledare och team att samarbeta.

Det viktigaste och svåraste är inte alltid vad som görs utan hur och varför.

Led utvecklingen på bästa sätt

Vi vet att ledare som får medarbetare och verksamheter att ständigt utvecklas och förbättras möter marknaden bättre. Det viktigaste och svåraste är inte alltid vad som görs utan hur och varför.

Vi vet också att det kan vara svårt att påverka allt som händer och sker, men du kan nästan alltid välja hur du vill reagera på det. Vi hjälper dig på vägen dit, genom att ge dig kunskap och verktyg i hur du med insikt och struktur kan leda utvecklingen på bästa sätt för er verksamhet. För förståelsen för utveckling och förändring kommer inifrån.

Genom insikt och medvetenhet skapas en produktiv och hållbar organisation med ledare, medarbetare och team. Det kallar vi Moments of flow.

Vi erbjuder

Ledarutveckling
Teamutveckling
Profilanalys
Föreläsningar
Personbedömningsverktyg

Har du någon gång funderat över varför du gör som du gör? Enneagrammet är en psykologisk modell som ger oss insikt i att använda våra resurser på bästa sätt. Den visar hur vi på nio olika sätt hanterar vår vardag och varför vi agerar som vi gör i vissa situationer och med andra människor.

Personligt ledarskap är ett individuellt utvecklingsprogram som tar ett helhetsgrepp på ledarskapet. Ledarskap handlar i mycket stor utsträckning om att kunna ”leda sig själv” i alla situationer. Vi har valt att arbeta utifrån ett noga utvalt material som är framtaget i Sverige.

Förändringsledning

Vi hjälper företaget genom förändringsarbetet. Hur ska din verksamhet sticka ut? Hur ska du förmå att behålla och få lojala kunder? Hur förblir du en attraktiv arbetsplats dit kompetenta medarbetare söker sig? Hur får du din verksamhet att överleva? Vi hjälper företag till att spela på hela spelplanen och bli bättre på att hantera förändringar.

Det senaste från Bachérs blogg