Hem 2018-04-15T22:19:12+00:00

Vi får ledare och team att samarbeta.

Det viktigaste och svåraste är inte alltid vad som görs utan hur och varför.

Led utvecklingen på bästa sätt

Jag vet att ledare som får medarbetare och verksamheter att ständigt utvecklas och förbättras tillsammans möter marknaden bättre.
Jag vet av egen erfarenhet att det kan vara svårt att påverka allt som sker, men jag vet också att jag nästan alltid kan välja hur jag vill reagera och agera.

Vi människor vill veta varför vi gör det vi gör. För att komma vidare och framåt behöver vi jobba fram en tydlig bild över vad vi strävar efter.
Börja med ett Varför och hitta en bra kurs mot mål.

Jag är stödet för dig och ditt företag på vägen dit, genom att ge dig kunskap och verktyg i hur du med insikt och struktur gör upp en målbild att sträva efter. Att leda utvecklingen på bästa sätt för er verksamhet. Genom insikt, kommunikation och medvetenhet skapas en produktiv och hållbar organisation med ledare och team.

ag-utvecklar-ledare-och-medarbetare

Personlig utveckling. Vänder sig till ledare och medarbetare som vill utveckla sin egen vision i sitt ledarskap. För att kunna leda någon annan så måste du först förstå och leda dig själv. Ledare, som har förmågan att beskriva och förklara vart de vill med sin verksamhet och varför, skapar motivation och resultat.

 • Personlig utveckling
 • Individuella mål – specifika och engagerade
 • Värderingar
 • Insikt och tillit
 • Motivation
 • Kommunikation

Det är först när vi ror åt samma håll som vi drar fördel av varandras kompetens och drivkraft. Forskning visar att när vi upplever trygghet och tillit inom en grupp så ökar vår prestation och vi skapar störst vinst. Sätt We framför Me och få glädjen att blomstra.

 • Gruppdynamik och stadier
 • Gemensamma mål – specifika och engagerade
 • Kommunikation
 • Insikt och tillit
 • Motivation
 • Kommunikation
Förändringsledning

Ett gott ledarskap och motiverade medarbetare bygger tillsammans den välmående verksamheten. Framgångsrika organisationer har fokus på sina visioner och värderingar över tid. Genom att beskriva och förklara vart man vill med sin verksamhet och varför, skapar motivation och resultat. Det ger en trygghet och tydlighet som gör att verksamheten klarar av både med- och motgångar.

 • Strategiarbete
 • Värdegrund
 • Övergripande mål
 • Målstyrning
 • Kommunikation

Det senaste från Bachérs blogg