Skip to main content

Bachér får ledare och team att samarbeta

Nyckel till framgång är vi människor. Våra olika förmågor ger kraft och skapar resultat. Catarina hjälper organisationer och team att prioritera och förbättra användningen av tid och resurser för att uppnå mål och skapa positiva förändringar. 

Ledarskap, team och tydliga mål där allt hänger ihop

Det ena kan inte vara utan det andra. Ledarskap, team och tydliga mål behövs för att höja engagemang och skapa resultat. Dessa går hand i hand med trivsel och lönsamhet. En sund och engagerande miljö där ledare och medarbetare mår bra och har utvecklat sitt samarbete levererar bättre. 

I en organisation med tillväxtfokus går det fort. Processer, rutiner och system hänger inte alltid med. Ni har kunskap och resurser till hur ni skapar de bästa förutsättningarna, men ibland behöver man få stöd och hjälp av en partner att öka sina nivåer av samarbete och effektivitet och att jobba i förändring. Vill du veta hur det hänger ihop och intresserad av ett samarbete? 

Framgångsrika teorier och verktyg

Catarina har en passion för att hjälpa organisationer och team att öka sina nivåer av samarbete och effektivitet genom att använda målbilder, kommunikation och den senaste forskningen inom området.

Visionen är att skapa en tillåtande arbetsmiljö där vi gör varandra bra. Genom hennes erfarenhet som ledare och VD har hon insett den kraft som ligger i att dela ett gemensamt varför, skapa tydliga målbilder och riktningar samt att främja öppen dialog och lyssnande. Dessa faktorer har varit centrala och avgörande i de större och mindre förändringsprocesser som hon har genomfört.

Idag hjälper Catarina ledare och organisationer att navigera genom förändringar och bygga starka och välmående team som kan nå nya höjder och prestationer. Genom hennes expertis kan företag också bli attraktiva arbetsgivare med engagerade ambassadörer. Hon använder väl beprövade teorier och verktyg och anpassar allt för just ert team.

 • ”Stort tack till dig Catarina för att du är du och för att du på ett fantastiskt sätt guidar oss i det goda samtalet.”

  Mattias Johansson

  Södra Skogsägarna
 • ”Du har sett till att alla har blivit inkluderade och fått utrymme. Du har ställt utmanande frågor för att få oss att komma framåt.”

  Deltagare Samhällsbyggnad

  AFRY
 • ”Jag vill tacka dig Catarina för att du har hjälpt mig och vår grupp att se varandra på ett bättre sätt än vad vi gjorde tidigare.”

  Jessica

  Södra
 • ”Jag tycker att det bästa är att du pratar lite och låter oss göra jobbet och komma fram till insikterna. Du guidar oss fram till insikterna. Du gör det lätt att förstå.”

  Deltagare

  Börjes Tingsryd ledningsgrupp