Skip to main content

Att upptäcka, öka och använda kunskap

Till dig som är nyfiken, vill lära mer och söker nya kunskaper baserad på forskning.

Forskning

AAR – after action review

Evidensbaserad uppföljningsmetod för målinriktat arbete. AAR kallas för reflektion efter insats på svenska. 

Enneagram

Halin premont enneagram indicator (hpei). 

GDQ – teamutveckling

Group development questionnaire (gdq). 

IMGD – modell teamutveckling

Integrated model of group development (imgd) phd och forskare Susan Wheelan.

Kotter – förändringsprocess, leading change

Organisation och förändringsledning. 8 step process and 4 principles for leading change. Professor, forskare och författare John Kotter.

Målmatris

Målmatris, ett verktyg för att sortera och tydliggöra olika typer av mål med utgångspunkt är svaret på frågan varför. Forskare och docent Christian Jacobsson valda publikationer.

Psykologisk trygghet – psychological safety

Amy edmondson, professor of leadership at harvad business school. Forskare och författare av fearless organization Amy Edmondson.

Scarf-modellen

Scarf-modellen,  beskriver hur vi fungerar utifrån vårt behov av social trygghet. Status, certainty, autonomy, relatedness och fariness. (status, visshet, självständighet, samhörighet och rättvisa). David Rock, grundaren av Neuroleadership Institute.

Är du intresserad av att få hjälp?