Enneagram 2018-03-26T15:23:55+00:00
Enneagrammet är till för att förstå och upptäcka sig själv och strategierna beskriver hur vi uppfattar och ser världen.

Enneagrammet

”Självinsikt är en av de viktigaste egenskaperna i välfungerande team och hos effektiva ledare. För att nå dit behöver vi öka vår medvetenhet om vad som sker inom oss och runtom oss. Forskning pekar på att större självinsikt och förståelse för varandra gör oss tryggare, vilket gör att vi verkligen kan använda vår potential.”

Enneagrammet är ett utvecklingsverktyg, en psykologisk modell som ger oss insikt i att använda våra resurser på bästa sätt. Den visar hur vi på nio olika sätt hanterar vår vardag och varför vi agerar som vi gör i vissa situationer och med andra människor. Vilka styrkor och utmaningar vi har med oss i livet. Vi börjar förstå vad som driver oss själva, våra kollegor och medarbetare. Vi ser varandras potential.

Har du någon gång funderat över varför du gör som du gör? Varför det verkar som om alla andra lyckas men inte du? Kanske har du en stark drivkraft i att göra karriär eller kanske vill du finnas till för dina medmänniskor och alltid finnas till hands? Att i din roll som ledare tänka: Hur svårt kan det vara att få det där utfört som jag har bett om så många gånger? Är du den tystlåtna typen som bara vill koncentrera dig på dina intressen och uppgifter, och som bara önskar att få hålla en låg profil? Eller tycker du att det är härligt med alla nya bekantskaper och du trivs med att vara i centrum?

Enneagrammet ger dig svaret på dessa frågor. Den psykologiska modellen bygger på tusenåriga kunskaper om människan och dess drivkrafter och ger oss svar på vad som motiverar oss och hur vi möter det som händer.

Genom att upptäcka och känna igen den egna självinsikten får vi inblick och förståelse för hur vi själva och andra tänker, känner och agerar. Varför vi agerar som vi gör i vår vardag och i vissa situationer och med andra personer. Modellen visar oss konkreta utvecklingsvägar i hur vi kan hantera våra utmaningar. Målet är att skapa medvetenhet och närvaro.

Idag är modellen vetenskapligt validerat och är godkänt av Psykosometriska Institutet i England. Det används av coacher, ledarutvecklare, organisationskonsulter, terapeuter, lärare och många andra yrkesgrupper. Det lärs även ut på många universitet bla i USA, Stanford University´s ledarskapskurser och rektorsutbildningen i Belgien. Enneagrammet används också av regissörer, skådespelare, dansare och författare för att skapa trovärdiga karaktärer i filmer, teater och böcker. En filmkaraktär som kan nämnas är Lisbeth Salander i ”The Girl with Dragon Tattoo” – Stieg Larsson.

Analys och arbete utförs både för enskild individ och grupp.

Vi är flera certifierade Enneagram Trainers och vi ingår i EnneagramCenters nätverk.

Läs mer om nätverket

”Jag trodde nog jag hade koll på varför jag agerar som jag gör. Men med ett personligt Enneagram som utgångspunkt så fick jag resa ytterligare en bit i livet, en fantastiskt spännande och intressant resa.”

Simon, Södra Skogsägarna

Kortfattat

  • En psykologisk modell för självinsikt, självutveckling, ledarskap och teambuilding
  • Nio personlighetstrategier
  • Vetenskapligt validerad modell
  • Målet är att skapa medvetenhet och närvaro

Läs om de nio personlighetsstrategierna.

Enneagrammet är till för att förstå och upptäcka sig själv och strategierna beskriver hur vi uppfattar och ser världen.

De 9 grundtyperna enligt Enneagrammet

Modellen bygger på nio personlighetstrategier och deras relationer till varandra. Ordet Enneagram kommer från grekiskan, där ”Ennea” betyder nio. Dessa är de nio punkterna i Enneagrammets symbol. Enneagrammet är till för att förstå och upptäcka sig själv. Strategierna beskriver inte en persons historik, intelligens, förmågor, ärlighet, integritet och personlighet, utan beskriver hur vi uppfattar och ser världen.

Varje personlighetsstrategi har sina utmärkande kännetecken vilka personen kan vara medveten eller omedveten om. Strategierna står i relation till varandra på många olika sätt, och varje typ har gemensamma drag med sina båda grannar i cirkeln.

De nio strategierna är indelade i tre intelligenscenter som styr oss.
Kroppens intelligens – maginstinkt som handlar om att göra.
Hjärtats intelligens – känslor, som handlar om att känna.
Huvudets intelligens – förmågan att förstå, handlar om att tänka.

Mellan de olika strategierna, punkterna i cirkeln, finns pilar som går från och till varje strategi. Dessa pilar kallas för stresspunkt respektive stödpunkt. Pilarna hjälper oss i att känna igen och använda de insikter som är värdefulla vid utveckling av individ och team.

Enneagrammet

Jag har rätt och det mesta kan göras bättre.

Social roll: Lärare

Jag strävar efter att hela tiden förbättra men är rädd för att göra fel. Ettor tycker om när det är ordning och reda och är duktiga på att se detaljer. De ser vad som inte är bra och vad som kan göras bättre.

Jag är ansvarsfull, noggrann, självkontrollerande och disciplinerad.

Ettor har en inre kritiker som säger att de hela tiden kan göra lite bättre. När jag försöker förbättra kan det ibland upplevas som att jag kritiserar. Plikten går före mina egna behov.

Jag är din vän och jag hjälper dig.

Social roll: Den goda och nära vännen

Jag har en god förmåga till att läsa av andra och ser och känner deras behov. Jag är empatisk, uppriktig och godhjärtad. Jag är generös, självuppoffrande, överbeskyddande och ibland manipulativ.

Tvåor har inget emot att anpassa sig så att andra ska må bra och trivas.

Tvåor upplevs ibland som påträngande då de tror sig veta vad andra behöver utan att fråga. De talar gärna om vad de har hjälpt till med och är rädda för att inte vara behövda.

Jag är framgång. Man är vad man gör.

Social roll: Den bäste

Jag är målfokuserad, effektiv, inspirerande och självsäker. Jag upplevs som charmig med stor social kompetens.

Jag är effektiv med mycket energi.

Treor har alltid något på gång och de gör det snabbast och bäst. De tänker mycket på vad andra tänker om dem och därför berättar de gärna vad de har gjort. Treor är ofta rädda för att inte vara så framgångsrika som de ger sken av.

Jag är annorlunda.

Social roll: Jag är unik och speciell

Jag är skapande, kreativ och uppskattar skönhet. Jag har sinne för både helheten och för detaljer. Jag gör allt med stil.

Jag är väldigt känslig vilket gör att jag kan åka mellan hopp och förtvivlan många gånger varje dag.

Fyror har en inre längtan som de inte riktigt vet vad det är och de känner sig ofta annorlunda. De är ärliga och uppskattar djupa samtal. Fyror har inget emot att vara ensamma och de går gärna sin egen väg. De är rädda för att inte synas.

Jag förstår.

Social roll: Jag är experten

Jag samlar information, analyserar och förstår sammanhang. Jag gör det till mitt. Jag har ett stort behov av att visa mig kunnig och kompetent.

Femmor har ofta ett specialområde som de är extra intresserade och kunniga inom.

Jag har ett stort behov av att få vara själv med mina tankar. Jag sitter gärna uppe lite längre om kvällarna när övriga sover, så jag kan få tänka klart mina tankar. Jag är rädd för att verka hjälplös och okunnig.

Jag är lojal och jag gör saker med andra.

Social roll: Den plikttrogna

För mig är det viktigt att vara lojal, ärlig och ansvarsfull. Jag tycker om att arbeta med andra och har inget emot att någon annan tar ledarrollen.

Jag är både modig och rädd.

Sexor är problemfokuserade och frågar mycket för att få så mycket fakta som möjligt. De ser alltid till att ha koll och förbereder allt så att inget går fel eller galet. De är rädda för att känna sig otrygga.

Jag är lycklig och jag gör det trevligt.

Social roll: Energiknippet

Jag är optimistisk och livet är härligt och spännande. För att undvika att ha tråkigt så hittar jag hela tiden på olika aktiviteter.

Jag tycker att det är viktigt med kunskap och tycker om att lära mig nya saker. Jag är snabbtänkt och påhittig och har förmågan att se hur saker hänger ihop.

Sjuor är rädda för smärta och sorg.

Jag tar ansvar och jag är stark.

Social roll: Klippan

Jag är energisk, intensiv och tar stort ansvar. Jag har mycket energi men vill inte att någon ska styra mig: jag kan själv.

Jag har ett rättfram och ärligt sätt och är en naturlig ledare.

Jag kan vara påstridig då jag har en åsikt eller vill ha något genomfört, men är samtidigt väldigt beskyddande mot andra. Jag är rädd för att vara svag och sårbar.

Jag är nöjd och man ska ta hänsyn.

Social roll: Ingen särskild

Jag upplevs som varm, vänlig och optimistisk. Jag är samarbetsvillig och snäll och jag ligger gärna lite lågt. Nior hetsar inte upp sig för struntsaker.

Jag tycker om vanor och rutiner och har förmågan att se saker från olika synvinklar. Ibland så upplevs jag som envis, när jag måste göra något som jag inte vill eller känner för. Jag är rädd för konflikter och avsaknad av harmoni.