Förändringsledning 2018-03-26T14:39:31+00:00
Förändring handlar om att leda och att få med alla på tåget oavsett position.

Förändringsledning

Vi människor har en inneboende drivkraft i att utveckla och att utvecklas. Men vid förändring möter vi ofta på motstånd. Vi reagerar alla på olika sätt när vi möts av något okänt. Beteenden och attityder kan försvåra och förhindra, och förändringar kan göra ont. Det är helt naturligt. Vi reagerar med motstånd för att skydda oss.

Förändring handlar om att leda och att få med alla på tåget oavsett position. Att skapa beröringspunkter, att skapa engagemang och få alla att känna sig involverade och sedda. Våga vara nyfiken, vilja tänka annorlunda, prova nya lösningar och fokusera sig på att skapa något värdefullt. Inte bara för sig själv utan för hela teamet och verksamheten. Att hitta och behålla drivkraft och motivation.

Dr. John P. Kotter, professor vid Harvard Business School och författare till flertalet böcker inom ledarskap, organisation och förändringsarbete, säger att forskning visar att ledarskapet är grunden till framgångsrika förändringar. Du måste ha insikten i att hantera vad du vet och kunna leda fram mot önskade mål. Att få individer att med vilja och motivation tänka på ett nytt sätt. Kotter menar att engagemang för det nya kommer genom känslomässiga tankar och upplevelser, snarare än logisk analys.

Hör av dig så berättar jag mer om hur företag och ledare blir bättre på att hantera förändring genom att vi gemensamt tittar närmare på förutsättningar, visioner, målarbete och individers reaktioner i ett förändringsarbete. Du får ta del av erfarenheter och vi tittar även på erkända modeller och verktyg som du kan använda dig av i ert arbete mot det önskade läge som ni vill ta er till. Tillsammans tar vi fram en plan på hur vi kan arbeta tillsammans.

Arbetet kan genomföras genom en enskild insats eller ett antal inplanerade möten och workshops under en längre tid. Stöd kan även ges i att organisera och leda förändringsprocessen.

Kontakta mig för mer info

Exempel på tema som tas upp under programmets gång

  • Hur kan din verksamhet sticka ut?
  • Hur blir din arbetsplats attraktiv?
  • Förändring handlar om att leda