Skip to main content

Lägg tid på att vara bäst för laget

Lägg inte så mycket tid på att vara bäst i laget – Lägg tid på att vara bäst för laget

Laget är summan av våra enskilda prestationer och vi kan inte lyfta bort vårt eget ansvar.

Vi har en stor påverkan på varandra i våra lag och team. Vi påverkar vår gemensamma trivsel och engagemang på vår arbetsplats. Viktiga faktorer till ett fungerande och effektivt teamarbete och engagemang är att arbeta i en öppen och tillåtande miljö, där man känner sig inkluderad och där en god känsla av gemenskap råder bland kollegor. Det är även bidragande faktorer till minskad stress och ökat välmående.

Forskning visar att en stor positiv påverkan på teamets utförande och effektivitet är tydliga gemensamma mål och att alla i laget har en tydlig bild av sin egen och andras roller och ansvar i teamet. En öppen och prestigelös ledare bjuder in och uppmuntrar till engagemang och delaktighet i verksamheten. Att arbeta tillsammans är en nödvändighet för att en verksamhet ska nå framgång.

Engagemang från alla teammedlemmar är en av de främsta nycklarna till produktivitet. Teamutveckling Chefsstöd

Lägg inte så mycket tid på att vara bäst i laget

Lägg tid på att vara bäst för laget

//Catarina ✨

 

Källa: Det dör drygt 700 personer bara av jobbstress varje år och fler riskerar att dö av detta i framtiden.  Arbetsmiljöverket 20230323.

Medarbetarrapport Netigate