Skip to main content

Nyckel till framgång är vi människor

Nyckel till framgång är vi människor

Oavsett vilken typ av ledare du är: idrottsledare, företagsledare eller ledare för ett arbetslag, behöver vi som gruppmedlemmar bli sedda och delaktiga. Alla bär vi på vår egen ryggsäck med kunskaper, erfarenheter och attityder. Dessa tar vi med oss in i teamet när vi samarbetar. Vi intar olika roller utifrån våra tidigare erfarenheter och invanda mönster.

Vi människor, i stort sett alla, vill bli sedda och lyssnade på. En öppen och prestigelös ledare bjuder in och uppmuntrar till engagemang och delaktighet i verksamheten. Att arbeta tillsammans är en nödvändighet för att en verksamhet ska nå framgång. Ett teams resultat beror inte bara på de gemensamma insatserna utan lika mycket av det som finns mellan oss.

Att vara olika är en styrka. Jag har som ledare och handledare sett när olikheterna i ett team blir en styrka och skapar engagemang. Ett engagemang som gör att vi mår bättre och vi presterar bättre. Jag arbetar som teamutvecklare sedan många år tillbaka och menar att nyckeln till framgångsrika organisationer är: Vi människor.

Våra team är i olika faser och i olika rörelser. Vissa är starkt framåtlutade med en stark riktning framåt, vissa team har mer förvaltande uppgifter och vissa team driver förändringar. Hur får vi våra team att fungera och hur hittar engagemanget?

Jag tycker att vi behöver fokusera på och öka vår förståelse över att vi är lika men olika. Vi behöver förstå varandras drivkrafter och motivation, våra utmaningar, vilka erfarenheter vi har med oss och hur vi upplever saker och ting. Våra olika uppgifter kräver olika insatser. Vi behöver ställa oss frågan: Hur löser vi våra uppgifter på bästa sätt?

Nyckel till framgång är vi människor. Hur gör vi varandra bra?

Det finns inga magiska formler och våra mänskliga behov är samma som för tusentals år sedan. För att må bra och prestera bra tillsammans behöver vi bli:

🌟 sedda

🌟 behövda

🌟 och bekräftade

Så tänker och resonerar jag utifrån egna erfarenheter och kunskaper. Att vi är olika är en styrka.

//Catarina ✨

Catarina – certifierad teamutvecklare. S Wheelan IMGD och GDQ

Susan Wheelan Phd och forskare

Förändringsledning