Skip to main content

Ett lag är aldrig starkare än svagaste länken

Ett lag är aldrig starkare än svagaste länken

Vi har vid flera tillfällen upplevt guldyra i staden Växjö och jag spinner vidare på vad ett lag som aktivt jobbar för ett ömsesidigt beroende och tillit kan åstadkomma. Ett lag är aldrig starkare än den svagaste länken. Vissa lag uppnår aldrig sina mål på grund av exempelvis missförstånd, intressekonflikter, otydliga mål eller bristande engagemang.

Andra lag når imponerande resultat, de når sina mål och mer än så.

Låter man bli att tydliggöra målet för teamet och verksamheten finns det en risk att teammedlemmarna inte utvecklas på bästa sätt. Saknas mål går man lätt vilse och man blir oense. Ett missnöjesklimat kan börja gro.

Bakom vårens hockey- och guldyra finns inte bara fysisk träning utan även ett gemensamt arbete inom laget.

Ett arbete i:

  • Att samverka genom att lyfta fram och enas kring mål och uppdrag.
  • Att inkludera och att hjälpa varandra. Prata om på vilket sätt vi kan hjälpa varandra i våra olika roller, att be om hjälp.
  • Att ta sitt eget ansvar som medlem i laget och att ta ansvar för laget.
  • Att bygga vidare på det ömsesidiga förtroendet genom att stärka vi-känslan genom lyssna, fråga och diskutera med varandra utan att bli hånad eller utskrattad.

Gemensamma insikter och vilja skapar ett effektivt team. Ett lag är inte starkare än den svagaste länken.

När du känner KASAM, känsla av sammanhang, då är engagemanget och motivationen på topp. Du känner dig delaktig och sedd och du kan hantera situationen. Du har tro till din egen förmåga. Det hjälper oss att nå våra högprioriterade mål och vi blir framgångsrika och vi får uppleva vår egen och lagets ”guldyra”.

Alla har en viktig roll inom laget och ett lag med olika förmågor har kraft. Vi gör varandra bra!

//Catarina ✨

Att göra målen tydliga

Vad innebär KASAM och ett salutogent förhållningssätt?