Blogg 2018-02-19T08:43:32+00:00

Välkommen att läsa Bachérs blogg

Ledarutveckling och lärande med 360-analys

Lärande och ledarutveckling är viktigt för AFRY (tidigare ÅF). De har insikt i hur värdefulla medarbetarna är och hur viktigt det är att behålla och utveckla värdefulla och talangfulla medarbetare.

Tack för att jag får jobba med er medvetna utveckling av individer och grupper. En del i detta arbete är Anpassad 360. En 360 är en analys och ett instrument för utvärdering och underlag för lärande och utveckling. 

360 analys

Att genomföra en 360 innebär att du som individ får återkoppling på ditt ledarskap ur ett 360 graders perspektiv; från medarbetare, kollegor, chef/chefer samt dig själv. Samtliga svarar ni på samma frågor om dig via en webbaserad enkät. På detta sätt får du en fullständig överblick och återkoppling på dina förmågor och får hjälp med att identifiera styrkor och förbättringsområden. När analysen är färdig genomförs en återkoppling med dig tillsammans med din närmaste chef. Återkoppling, samtal och reflektion med inriktning på att lyfta och stärka styrkor, hantera och utveckla utmaningar innan skräddarsydd handlingsplan tas fram.

Utveckling och lärande med 360

Varje företag som vill vara en attraktiv arbetsgivare, behålla och utveckla sina medarbetare och siktar mot framgång har mycket att vinna på att kontinuerligt jobba med sitt ledarskap. Den här typen av insats  och medveten utveckling och lärande gynnar inte bara cheferna/ledarna utan hela företaget och alla medarbetarna.

Gör som AFRY – Välkommen du också! ☀️ // Catarina

By | februari 15th, 2020|360 analys, insikt, Kommunikation, Ledarskap, Personlig utveckling, Utveckling|

Fem rättigheter

Rättighet

För de flesta av oss så förväntar vi oss att bli betraktade och behandlade på likvärdigt sätt. Överallt är det inte så. Flickor utsätts för diskriminering och orättvisor, bara för att de föds till flickor. Act Svenska kyrkan stödjer projekt över hela världen för att stärka flickors rätt till god hälsa, värdighet och makt till sitt eget liv.

I år har jag skänkt en gåva till Act. Gåvan går till fem grundläggande rättigheter i deras arbete:

1: Rätten till mat

2: Rätten till trygghet och försörjning

3: Rätten till sin kropp

4: Rätten till hälsa och sjukvård

5: Rätten till utbildning

Tillsammans kan vi förändra! ☀️ //Catarina

By | december 30th, 2019|Bachér AB, engagemang, värdering|

Vad behövs för att möta framtiden?

Framtiden

Efter en härlig sommar med sol, bad och gemenskap närmar sig hösten med flera intressanta och spännande uppdrag. Jag summerar roliga och intensiva arbetsveckor och blir hela tiden påmind över hur mycket kunskap och idéer som var och en bär med sig. Att dela med sig och jobba tillsammans gör oss starka och rustade inför framtiden på många sätt.

WiTech och Readly

Jag gillar att synliggöra och samverka. WiTech i Växjö bjöd in till första tech talk för kvinnor inom IT och teknik. Värdar var Readly, den ledande digitala tidningstjänsten i Europa med över 4000 olika svenska och internationella titlar. Readly grundades i Växjö år 2012 och Maria Hedengren VD, berättade att det är i Växjö som Readlys DNA finns.

Young woman of the year 2019

En kvinna att uppmärksamma är Ebtisam Mohammedsalih, utsedd av Microsoft till ”Young woman of the year 2019”. Utnämningen vill synliggöra och lyfta kvinnliga förebilder inom IT-branschen för att inspirera till att studera IT och teknik. Låt oss inspirera dagens ungdomar och unga vuxna tillsammans.

Softhouse

Softhouse är ett framgångsrikt företag som tillsammans med Digitri bjöd in till frukostföreläsning där Johan Lindblom VD, delade med sig av Softhouses framgångsfaktorer. Magnus Carlsson, Langate, berättade och inspirerade med sina erfarenheter.

Diaccess

En annan fantastisk händelse är att Växjö kommun har vunnit ett unikt och prestigefullt EU-projekt som ska utveckla smarta, hållbara och konkreta digitala lösningar för ökad livskvalité för Växjö kommuns invånare, företagare och besökare. Uppstarten av detta 3 år långa projekt skedde nu i september.

Hösten kommer att bli innehållsrik och förenad med många kontakter och samarbetsformer. Jag önskar dig en härlig start på denna vecka! ☀️ //Catarina

By | september 16th, 2019|engagemang, Kommunikation, Utveckling|