Skip to main content

Välkommen att ta del av tips och tankar i en rad olika artiklar

Jag har en vision om att skapa en tillåtande arbetsmiljö där vi kan stötta varandra och bli bättre tillsammans. Jag är fascinerad av dynamiken mellan människor och deras förmåga att utvecklas. Som tidigare ledare och VD har jag lärt mig att ha en gemensam målbild och tydlig riktning är avgörande, liksom att kommunicera och lyssna på varandra. Här samlar jag tips och tankar i olika artiklar, hoppas du hittar något intressant att läsa om.

– Catarina Bacher

Artiklar