Skip to main content

Uppföljningsmetod

AAR – After Action Review

Evidensbaserad uppföljningsmetod för målinriktat arbete

After Action Review (AAR) eller på svenska Reflektion efter insats, är en uppföljningsmetodik som på ett strukturerat sätt analyserar att rätt saker blir gjorda. Det hjälper teamet att synliggöra vad man ska ta tillvara på eller ändra till nästa gång samtidigt som det skapar en delaktighet inom teamet. När medlemmarna i teamet själva upptäcker och identifierar sina lärdomar säkerställs samarbete, effektivitet och måluppfyllelse.

Uppdaterade metaanalyser inom området visar att kontinuerlig uppföljning och återkoppling på målarbete är effektivt och ökar produktiviteten mer än vad tidigare forskning har visat.

Hur gör man?

AAR är en strukturerad process för att analysera vad som hänt, varför det hände och hur man kan göra bättre nästa gång genom att beskriva följande frågeställningar:

  • Vad var målet?

  • Vad blev utfallet / resultatet?

  • Vad gjorde vi bra och varför?

  • Vad gjorde vi mindre bra och hur kan vi förbättra detta?

Kan detta vara intressant för din organisation?

Hör av dig så hittar vi en lösning!

Catarina Bachér

Förändringsledning, chefsstöd och teamutveckling

Alla teorier

Kotters 8-stegsmodell för förändring

Leading Change beskriver ”Eight steps of change” för att skapa förändring och nå framgång.

Målmatris

En modell som hjälper till att formulera och tydliggöra olika typer av mål, syfte och roller.

Scarf-modellen

Modellen beskriver fem sociala situationer som hjälper oss att förstå starka reaktioner i en viss situation.

360-Graders feedback

Ger återkoppling och en bred helhetsbild av olika egenskaper för coachning och ett bättre ledarskap.

Enneagrammet

Beskriver och hjälper med att få syn på invanda tanke- och beteendemönster. Det finns ingen ”one-size-fits-all”.

PPA – DISC

Personlig profilanalys är en okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

IMGD och GDQ

Integrated Model of Group Development, och GDQ – Susan Wheelans modell för teamutveckling.

AAR – After action review

En evidensbaserad uppföljningsmetod för målinriktat arbete som analyserar att rätt saker blir gjorda.