Skip to main content

Individuella ledarskapet

Enneagrammet

Att förstå sig själv och andra

Det inte finns någon ”one-size-fits-all”. Vi är alla olika och har olika behov av att utvecklas. Att lära sig Enneagrammet är inte att sätta en etikett eller sätta sig själv i ett fack, utan den är ett verktyg att få syn på dina invanda mönster som är nödvändigt för att kunna utveckla dig själv. Du är fortfarande du, du är facit, men du får fler möjligheter till att leda dig själv och att känna dig mer säker i ditt sätt att leda andra.

Modellen Enneagrammet beskriver och hjälper dig att få syn på dina tanke- och beteendemönster och karaktärsdrag som du har både i privatlivet och på jobbet. Den ger stöd i dina personliga möjligheter i att utvecklas som ledare och i ditt självledarskap och till mer medvetna val i kommunikation med andra.

Genom att upptäcka och känna igen den egna självinsikten får du inblick och förståelse för hur du själv och andra tänker, känner och agerar. Varför du agerar som du gör i vår vardag och i vissa situationer och med andra personer. Modellen visar oss konkreta utvecklingsvägar i hur vi kan hantera våra utmaningar och använda det i vardagen.

Självinsikt är en viktig egenskap i ett team

Självinsikt är en av de viktigaste egenskaperna i välfungerande team och hos effektiva ledare. För att nå dit behöver vi öka vår medvetenhet om vad som sker inom oss och runtom oss. Forskning pekar på att större självinsikt och förståelse för varandra gör oss tryggare. Forskning visar även att kommunikation leder till engagemang och den tillit som behövs för produktivitet och goda resultat. Det reducerar även eventuella motstånd till förändring.

Enneagrammet är en tredimensionell utvecklingsmodell som bygger på nio personlighetstrategier och deras relationer till varandra. De är uppdelade i vad man kallar för människans tre ”intelligenscenter” som styr oss. Dessa tre samverkar inom oss och beroende på vilken grundstrategi vi har så använder vi dem i en viss turordning. Inom den Kognitiva psykologin använder man samma begrepp – Tanke,  Känsla och Handling. 

Modellen hjälper oss att skapa förståelse över hur olika vi uppfattar tillvaron och är ett utmärkt stöd vid kommunikation och feedback.

Första steget är att hitta sin tänkbara grundstrategi. Det görs genom den validerade personlighetsprofilen HPEI – Halin Premont Enneagram Indicator som är framtaget av psykologer och statistiker vid universitet i Belgien. HPEI besvaras via ett on-line-baserat frågeformulär.

Få ledare och team att samarbeta för en konkurrenskraftig och välmående verksamhet

  • Förstå dig själv bättre.

  •  Förstå andra bättre.

  • Få nycklar till att motivera andra.

  • Beteende och hantering under press.

  • Vidareutveckla dig själv som person och ledare.

  • Hitta rätt form för samverkan, dialog och resultat i en grupp.

  • Utveckla kommunikationsprocessen för bästa möjliga resultat.

HPEI sker i samarbete med EnneagramCenter.
Vetenskaplig forskning.

Nio grundstrategier

1. Förbättraren

Strävar efter att hela tiden förbättra men är rädd för att göra fel. Tycker om när det är ordning och reda och är duktig på att se detaljer. Jag är ansvarsfull, noggrann, självkontrollerande och disciplinerad. Har en inre kritiker som säger att jag hela tiden kan göra lite bättre. När jag försöker förbättra kan det ibland upplevas att jag kritiserar. Plikten går före mina egna behov.

2. Hjälparen

Jag har en god förmåga att läsa av andra och ser och känner deras behov. Jag är empatisk, uppriktig och godhjärtad. Jag är generös, självuppoffrande, överbeskyddande och ibland manipulativ. Har inget emot att anpassa mig så att andra ska må bra och trivas. Ibland upplevs som påträngande då jag tror mig veta vad andra behöver utan att fråga. Jag talar gärna om vad jag har hjälpt till med och jag är rädd för att inte vara behövd.

3. Presteraren

Jag är målfokuserad, effektiv, inspirerande och självsäker. Jag upplevs som charmig med stor social kompetens. Effektiv med mycket energi. Jag har alltid något på gång. Jag gör det snabbast och bäst. Tänker mycket på vad andra tänker om mig och därför berättar gärna vad jag har gjort. Är rädd för att inte vara så framgångsrik som jag ger sken av.

4. Individualisten

Jag är målfokuserad, effektiv, inspirerande och självsäker. Jag upplevs som charmig med stor social kompetens. Effektiv med mycket energi. Jag har alltid något på gång. Jag gör det snabbast och bäst. Tänker mycket på vad andra tänker om mig och därför berättar gärna vad jag har gjort. Är rädd för att inte vara så framgångsrik som jag ger sken av.

5. Undersökaren

Jag samlar information, analyserar och förstår sammanhang. Jag gör det till mitt. Har stort behov av att visa mig kunnig och kompetent. Har ofta ett specialområde som jag är extra intresserad och kunnig inom. Jag har ett stort behov av att få vara själv med mina tankar. Sitter gärna uppe lite längre om kvällarna när övriga sover, så jag kan få tänka klart mina tankar. Jag är rädd för att verka hjälplös och okunnig.

6. Den lojala

För mig är det viktigt att vara lojal, ärlig och ansvarsfull. Jag tycker om att arbeta med andra och har inget emot att någon tar ledarrollen. Jag är både modig och rädd. Är problemfokuserad och frågar mycket för att få så mycket fakta som möjligt. Ser alltid till att ha koll och förbereda allt, så att inget går fel eller galet. Jag är rädd för att känna mig otrygg.

7. Entusiasten

Jag är optimistisk och livet är härligt och spännande. För att undvika att ha tråkigt så hittar jag hela tiden på olika aktiviteter. Jag tycker att det är viktigt med kunskap och tycker om att lära mig nya saker. Jag är snabbtänkt och påhittig och har förmågan att se hur saker hänger ihop. Jag är rädd för smärta och sorg.

8. Utmanaren

Jag är energisk, intensiv och tar stort ansvar. Jag har mycket energi men vill inte att någon ska styra mig, jag kan själv. Jag har ett rättfram och ärligt sätt och är en naturlig ledare. Jag kan vara påstridig då jag har en åsikt eller vill ha något genomfört, men är samtidigt väldigt beskyddande mot andra. Jag är rädd för att vara svag och sårbar.

9. Medlaren

Jag upplevs som varm, vänlig och optimistisk. Jag är samarbetsvillig och snäll och jag ligger gärna lite lågt, hetsar inte upp mig för struntsaker. Jag tycker om vanor och rutiner. Har förmågan att se saker från olika synvinklar. Ibland så upplevs jag som envis när jag måste göra något som jag inte vill eller känner för. Jag är rädd för konflikter och avsaknad av harmoni.

Catarina Bachér är certifierad Enneagram Trainer och ingår i EnneagramCenters nätverk. Bachér AB är medlem i Sweden International Enneagram Association.

Intresserad av att utveckla dig själv och ditt team?

Hör av dig så hittar vi en lösning!

Catarina Bachér

Certifierad Enneagram Trainer

Alla teorier

Kotters 8-stegsmodell för förändring

Leading Change beskriver ”Eight steps of change” för att skapa förändring och nå framgång.

Målmatris

En modell som hjälper till att formulera och tydliggöra olika typer av mål, syfte och roller.

Scarf-modellen

Modellen beskriver fem sociala situationer som hjälper oss att förstå starka reaktioner i en viss situation.

360-Graders feedback

Ger återkoppling och en bred helhetsbild av olika egenskaper för coachning och ett bättre ledarskap.

Enneagrammet

Beskriver och hjälper med att få syn på invanda tanke- och beteendemönster. Det finns ingen ”one-size-fits-all”.

PPA – DISC

Personlig profilanalys är en okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

IMGD och GDQ

Integrated Model of Group Development, och GDQ – Susan Wheelans modell för teamutveckling.

AAR – After action review

En evidensbaserad uppföljningsmetod för målinriktat arbete som analyserar att rätt saker blir gjorda.