Skip to main content

Profilanalys

PPA – Profilanalys

För självkännedom och kommunikation

PPA – Personlig profilanalys DISC, är en okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

Insikt och förståelse om sig själv, sina drivkrafter, möjligheter och utmaningar. Men även i att kunna kommunicera, ge feedback, fatta beslut och ta ansvar.

Certifierad via och analys i samarbete med Thomas International tillhandahåller vi verktyg som möjliggör modifiering av grupper och individers prestationer – vilket ger omedelbara effekter.

Ger indikationer över

  • Styrkor och begränsningar.

  • Beteende under press.

  • Hur eller om en person anpassar sitt beteende i nuvarande befattning.

  • Kommunikation.

  • Motivation och drivkraft.

PPA analysen ger

  • Sammanfattning.

  • Tips och tankar i att leda och coacha.

  •  Översikt över en persons styrkor och begränsningar.

  • Återkoppling.

  • Efterarbete och handlingsplan.

PPA kan användas vid rekrytering, stöd vid utbildning och utvecklingsinsatser, identifierar vad som motiverar och engagerar dina medarbetare.

Kan detta vara intressant för din organisation?

Hör av dig så hittar vi en lösning!

Catarina Bachér

Certifierad konsult

Alla teorier

Kotters 8-stegsmodell för förändring

Leading Change beskriver ”Eight steps of change” för att skapa förändring och nå framgång.

Målmatris

En modell som hjälper till att formulera och tydliggöra olika typer av mål, syfte och roller.

Scarf-modellen

Modellen beskriver fem sociala situationer som hjälper oss att förstå starka reaktioner i en viss situation.

360-Graders feedback

Ger återkoppling och en bred helhetsbild av olika egenskaper för coachning och ett bättre ledarskap.

Enneagrammet

Beskriver och hjälper med att få syn på invanda tanke- och beteendemönster. Det finns ingen ”one-size-fits-all”.

PPA – DISC

Personlig profilanalys är en okritisk analys som betonar en persons styrkor och förmågor i arbetssituationen.

IMGD och GDQ

Integrated Model of Group Development, och GDQ – Susan Wheelans modell för teamutveckling.

AAR – After action review

En evidensbaserad uppföljningsmetod för målinriktat arbete som analyserar att rätt saker blir gjorda.